"Kalv" af Nikolaus Wehding ,
Nørreport. Opstillet ved Nørreport af Varde kommune. Arealet tilhører grundejerforeningen L 611. Da kalven blev opstillet i 1984 eller -85 skrev en Københavner-avis, at det nok var det største, man kunne finde på i den gamle markedsby Varde. Man overså Heides "Vandkunst" ved biblioteket.