"Pige, der sanker Aks" af Anker Hoffmann. Relieffet priser nøjsomhed og sparsommelighed. Det blev opsat af Varde Sparekasse, der siden blev til BG-bank og siden til Danske Bank, Kræmmergade 5.