"Shadowline" af Morten Stræde på Varde kaserne"
"Endvidere har jeg brugt et billede af en hånd. I vore dage er det ikke hverken muligt eller ønskeligt at rejse et monument til forherligelse af krig og konflikt. Fra min barndoms indianerromaner har jeg taget den løftede hånd, som både betyder “fred” og “hertil og ikke længere”, en dobbelthed som måske meget godt peger på et militærs funktion. Dette tegn bliver indlejret meget lavstemt i figurens øverste del.

På den lodrette figurs sider vil jeg endvidere anvende dele af de tegn og diagrammer, der kan vise strategien i en konflikt. Disse tages ind på overfladen af rent æstetiske årsager - de er simpelthen meget flotte.

Midt på den oprejste del af skulpturen mødes de forskellige systemer i et “betydningsnedslag”, som bliver skulpturens mest detaljerige sted." ifl. Morten Stræde.