"To Former" af Bent Sørensen (f. 1923). Ved indvielsen sagde billedhuggeren: "Læg i den, hvad I vil." - Børnene spørger ikke, hvad det forstiller. De kravler på den.
Bent Sørensen er også repræsenteret i skolegården, Slotsgade 17, og ved Blåbjerg Idrætscenter, Nr. Nebel.